قيمت مصوب كرايه جرثقيل در سال 97 - 09127517737

تعرفه خدمات جرثقيل در سال 97

ممكن است به هر دليلي نياز به دانستن قيمت اجاره جرثقيل داشته باشيد. گاهي بعضي مراكز اجاره قيمت منصفانه اي به شما ارائه نمي دهند و گاهي هم مي خواهيد هزينه هاي كارتان را ارزيابي كنيد.

در بخش زير ما قيمت هاي اجاره انواع جرثقيل را براي شما در جدول آورده ايم. براي انجام كارتان با قيمتي بسيار پايين تر از نرخ اتحاديه با شماره 09127517737 تماس بگيريد.

قيمت اجاره جرثقيل بر اساس مصوبه ي اتحاديه به شرح ذيل مي باشد: البته در هر شهري كه هستيد مي توانيد با تماس با مركز مورد نظر، قيمت كرايه را از جرثقيل دار به صورت دقيق سوال كنيد.

قيمت كرايه جرثقيل در سال 98 هنوز از سوي اتحاديه اعلام نشده است، ولي با توجه به گراني چند برابري قطعات جرثقيل و افزايش هزينه هاي زندگي و حقوق كارگر اپراتور جرثقيل، پيش بيني مي شود افزايش چشمگيري در هزينه ي كرايه جرثقيل در سال 98 را داشته باشيم.

گاهي انجام كار با جرثقيل در ارتفاع به طول مي انجامد و هزينه ي كار شما بالا مي رود. در چنين شرايطي و در صورتيكه براي يك كار ساختماني قصد اجاره جرثقيل سبد دار را داريد، مي توانيد از نصب داربست به عنوان جايگزين استفاده كنيد.. براي اطلاع از قيمت نصب داربست فلزي مي توانيد لينك زير را مشاهد كنيد: نصب داربست فلزي در تهران

در اين مقاله ما نرخ كرايه جرثقيل از سه تن خاور تا 120 تن را براي شما درج كرده ايم. دقت داشته باشيد كه قيمت اجاره جرثقيل بر چهار مبناي كنترات؛ ساعتي؛ روزانه و ماهيانه محاسبه مي شود كه اتحاديه جرثقيل داران در سال 97 تنها دو مبناي روزانه و ماهيانه را درج نموده است.

قيمت كرايه جرثقيل در سال 97
نوع جرثقيل قيمت كرايه روزانه(تومان) قيمت كرايه ماهيانه (تومان)
هزينه اجاره جرثقيل سه تن كفي 600/000 15/000/000
قيمت كرايه جرثقيل 5 تن 800/000 18/000/000
نرخ مصوب اجاره جرثقيل 7 تن 1/500/000 21/000/000
قيمت جرثقيل 10 تن كفي 1/200/000 23/000/000
هزينه كرايه جرثقيل 15 تن 1/200/000 25/000/000
تعرفه اجاره جرثقيل 20 تن و جرثقيل 25 تن 1/700/000 35/000/000
قيمت اجاره جرثقيل 35 تن و جرثقيل 40 تن 1/500/000 40/000/000
هزينه خدمات جرثقيل 45 تن و 50 تن 3/000/000 50/000/000
قيمت كرايه جرثقيل 60 تن 3/500/000 60/000/000
نرخ جرثقيل 80 تن 4/500/000 80/000/000
كرايه جرثقيل 90 تن 5/000/000 90/000/000
قيمت كرايه جرثقيل 100 تن 6/000/000 120/000/000
تعرفه اجاره جرثقيل 120 تن 8/000/000 160/000/000
تعرفه اجاره جرثقيل 160 تن 12/000/000 200/000/000